Speciaal voor particulierenSpeciaal voor de zakelijke markt

Home - Diensten - Faillissementen en schuldsanering - FAQ WSNP


Veel gestelde vragen WSNP


 1. Mijn koelkast is stuk, heeft de bewindvoerder "een potje" waaruit ik een nieuwe koelkast kan kopen?
 2. Ik heb een prijs gewonnen, mag ik die houden?
 3. Ik heb geen werk (meer), ben ik verplicht te solliciteren?
 4. Aan welke verplichtingen moet ik mij houden tijdens de schuldsanering?
 5. Hoe lang duurt de schuldsanering?
 6. Hoe lang duurt de postblokkade?
 7. Ook de post van mijn medebewoners die niet in de WSNP zitten wordt naar de bewindvoerder gestuurd.
 8. Mijn bankrekening is geblokkeerd.
 9. Wat houdt de schone lei in?
 10. Ik heb naast mijn loon nog meer inkomen ontvangen, mag ik dit houden?
 11. Mag ik al mijn vakantiegeld behouden?
 12. Kan ik tijdens de schuldsanering een akkoord aanbieden?
 13. Wat doet de bewindvoerder tijdens de schuldsanering?
 14. Ik heb een beschikking van de rechtbank ontvangen dat mijn schuldsanering beëindigd is, wat gebeurt er nu?
 15. Ik heb een brief ontvangen van mijn bewindvoerder dat er een verificatievergadering in mijn schuldsanering wordt gehouden. Wat houdt dit in?
 16. Mijn schuldsanering is beëindigd hoelang blijft de BKR registratie staan?
 17. Hoe en wanneer kan ik contact opnemen met mijn bewindvoerder?
 18. Mijn vraag staat hier niet bij, waar kan ik meer informatie vinden?


1. Mijn koelkast is stuk, heeft de bewindvoerder "een potje" waaruit ik een nieuwe koelkast kan kopen?

De bewindvoerder heeft geen "potje" waaruit onvoorziene kosten betaald kunnen worden. Heeft u budgetbeheer, (bijvoorbeeld bij de GKB, BBIB of sociaal.nl), dan heeft uw budgetbeheerder mogelijk een reservering voor u staan waar dit uit betaald kan worden. Voor betaling uit een reservering bij uw budgetbeheerder hoeft u geen toestemming te vragen aan uw bewindvoerder.

2. Ik heb een prijs gewonnen, mag ik die houden?

Alleen uw vrij te laten bedrag mag u zelf behouden. Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag moet gestort worden op de boedelrekening. Een gewonnen prijs valt onder inkomen. U kunt de berekening van het vrij te laten bedrag nalezen in de verslagen die halfjaarlijks naar u worden toegestuurd.

3. Ik heb geen werk (meer), ben ik verplicht te solliciteren?

Tijdens de schuldsanering bent u verplicht minimaal 36 uur per week te werken. Werkt u niet of minder dan 36 uur per week, dan moet u (aanvullend) solliciteren. U moet dan minstens éénmaal per week solliciteren, ingeschreven staan bij 3 á 4 uitzendbureaus en ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf. De bewijzen hiervan moet u maandelijks aan de bewindvoerder overleggen.

4. Aan welke verplichtingen moet ik mij houden tijdens de schuldsanering?
A. Informatieplicht
De bewindvoerder moet geïnformeerd worden over alle informatie die van belang is voor uw schuldsanering. Dit houdt in dat u alle informatie over onder andere verhuizing, veranderingen in uw huishouden (huwelijk, echtscheiding, samenwonen en dergelijke), een nieuwe baan, inkomensgegevens en andere zaken moeten worden doorgegeven aan uw bewindvoerder.
B. Arbeids- en sollicitatieverplichting
Tijdens de schuldsanering bent u verplicht minimaal 36 uur per week te werken. Werkt u niet of minder dan 36 uur per week, dan moet u (aanvullend) solliciteren. Ook als u de zorg voor (jonge) kinderen heeft. U moet dan minstens één maal per week solliciteren, ingeschreven staan bij 3 á 4 uitzendbureaus en ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf. De bewijzen hiervan moet u maandelijks aan de bewindvoerder overleggen. Alleen na toestemming van de rechter-commissaris kan deze sollicitatieplicht geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Dit is bijvoorbeeld wanneer er medische redenen zijn waarom u niet (volledig) kunt werken. Een
vrijstelling van een uitkeringsinstantie voor de sollicitatieplicht betekent niet automatisch een vrijstelling tijdens de WSNP. De rechter-commissaris beslist hierover.
C. Afdrachtplicht
De bewindvoerder heeft een berekening van uw vrij te laten bedrag gemaakt. Het vrij te laten bedrag mag u behouden. Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag moet gestort worden op de boedelrekening. Ook een gewonnen prijs of schenkingen vallen onder inkomen. U kunt de berekening van het vrij te laten bedrag nalezen in de verslagen die halfjaarlijks naar u worden toegestuurd. Bent u alleenstaand dan moet u iedere maand de minimale boedelbijdrage voor een enkele particulier afdragen aan de boedelrekening. Dit geldt ook als u samenwoont. U moet dan beiden ieder apart de minimale boedelbijdrage voor enkele particulier afdragen. Bent u getrouwd dan moet u als echtpaar iedere maand minimaal de minimale boedelbijdrage voor een dubbele particulier afdragen.
D. Geen nieuwe schulden laten ontstaan
Er mag geen achterstand ontstaan in de betaling van de vaste lasten. Ook mag u niet rood staan op uw lopende rekening. Mocht er toch een achterstand ontstaan, dan moet u deze zelf zo snel mogelijk inlopen.
Bron: "Een schone lei, niet voor niets, Raad voor Rechtsbijstand 's Hertogenbosch, Bureau WSNP, Van Helvoort Grafisch Bedrijf B.V., november 2007"

terug naar boven

5. Hoe lang duurt de schuldsanering?

De schuldsanering duurt normaal drie jaar. Houdt u zich niet aan de verplichtingen van de WSNP, dan kan de duur verlengd worden tot maximaal vijf jaar. Het is ook mogelijk dat de termijn verkort wordt. Dit gebeurt wanneer er bijvoorbeeld geen spaarcapaciteit is gedurende de drie jaar van de schuldsanering. De termijn kan
ook verkort worden indien u zich niet houdt aan de verplichtingen in de WSNP. Uw schuldsanering wordt dan voortijdig zonder schone lei beëindigd.

6. Hoe lang duurt de postblokkade?

Gedurende de eerste dertien maanden van uw schuldsanering krijgt de bewindvoerder al uw post. Door deze maatregel kan de bewindvoerder controleren of de schuldsanering goed verloopt. De bewindvoerder is dan ook alleen geïnteresseerd in zakelijke stukken. Eenmaal per week wordt de post naar u doorgestuurd.
Bron: "Werken aan een schuldenvrije toekomst, Raad voor Rechtsbijstand 's Hertogenbosch, Bureau WSNP, Van Helvoort Grafisch Bedrijf B.V., november 2007"

terug naar boven

7. Ook de post van mijn medebewoners die niet in de WSNP zitten wordt naar de bewindvoerder gestuurd.

De postblokkade wordt uitgevoerd door TNT. Bij uitspraak van de WSNP krijgt de TNT een mededeling van de rechtbank dat de post van een bepaald persoon, op een bepaald adres, moet worden doorgestuurd naar de bewindvoerder. Het kan zijn dat post van medebewoners, die niet in de WSNP zitten, ook bij uw bewindvoerder
terecht komt, de bewindvoerder kan hier niets aan doen. De bewindvoerder is enkel geïnteresseerd in zakelijke stukken van de saniet. Ook de post van medebewoners wordt eenmaal per week doorgestuurd.

terug naar boven

8. Mijn bankrekening is geblokkeerd.

Na uitspraak van uw schuldsanering wordt uw bankrekening geblokkeerd door de bank. Betreft het de rekening waar uw geld (zoals salaris en weekgeld) op gestort wordt, dan kan de bewindvoerder uw rekening deblokkeren. Neem hiervoor contact op met uw bewindvoerder.

terug naar boven

9. Wat houdt de schone lei in?

Verloopt alles volgens de regels, dan verstrekt de rechtbank u na afloop van de schuldsanering een schone lei. U hoeft het restant van de schulden, dan niet meer terug te betalen. Dit geldt voor vrijwel alle schulden die bestonden bij het begin van de schuldsanering. Uitzonderingen zijn langlopende studieschulden, boetes uit
misdrijven en schadevergoedingen. Die moet u na het verkrijgen van de schone lei nog volledig betalen. Als u zich niet aan de spelregels van de WSNP houdt, of als u informatie heeft achtergehouden, dan kan de rechtbank de schuldsanering tussentijds beëindigen. U krijgt dan geen schone lei.
Bron: "Werken aan een schuldenvrije toekomst, Raad voor Rechtsbijstand 's Hertogenbosch, Bureau WSNP, Van Helvoort Grafisch Bedrijf B.V., november 2007"

terug naar boven

10. Ik heb naast mijn loon nog meer inkomen ontvangen, mag ik dit houden?

Alleen uw vrij te laten bedrag mag u zelf behouden. Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag moet gestort worden op de boedelrekening. U kunt de berekening van het vrij te laten bedrag nalezen in de verslagen die halfjaarlijks naar u worden toegestuurd.

terug naar boven

11. Mag ik al mijn vakantiegeld behouden?

U mag een gedeelte van uw vakantiegeld behouden. De bewindvoerder heeft een berekening van het vrij te laten bedrag gemaakt. Hierbij wordt ook een berekening gemaakt wat u aan vakantiegeld mag behouden. U kunt de berekening van het vrij te laten bedrag nalezen in de verslagen die halfjaarlijks naar u worden toegestuurd.

terug naar boven

12. Kan ik tijdens de schuldsanering een akkoord aanbieden?

U kunt een akkoord aanbieden, indien u een bedrag aan de schuldeisers kunt aanbieden. Dit bedrag moet minimaal het bedrag zijn wat u aan het einde van de drie jaar gespaard zou hebben als u fulltime had gewerkt.

Bron: www.wsnp.rvr.org

terug naar boven

13. Wat doet de bewindvoerder tijdens de schuldsanering?

De bewindvoerder ziet erop toe dat u de spelregels van de WSNP volgt. De bewindvoerder onderzoekt uw situatie en informeert schuldeisers en de rechter-commissaris. Ook kan de bewindvoerder een eigen huis of "bovenmatige" bezittingen zoals een auto of een caravan verkopen. Uw normale huisraad kunt u behouden. U
moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw schuldsanering. Zelfstandig ondernemers kunnen nog waardevolle bedrijfseigendommen hebben die de bewindvoerder eveneens kan verkopen. Als u nog een onderneming heeft, zal de bewindvoerder die in de regel beëindigen en
daarbij zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers proberen te vergaren.
Bron: Werken aan een schuldenvrije toekomst, Raad voor Rechtsbijstand
's Hertogenbosch, Bureau WSNP, Van Helvoort Grafisch Bedrijf B.V., november 2007

terug naar boven

14. Ik heb een beschikking van de rechtbank ontvangen dat mijn schuldsanering beëindigd is, wat gebeurt er nu?

U ontvangt zo snel mogelijk een brief van uw bewindvoerder, waarin staat wat er verder gaat gebeuren.

terug naar boven

15. Ik heb een brief ontvangen van de bewindvoerder dat er een verificatievergadering in mijn schuldsanering wordt gehouden. Wat houdt dat in?

Tijdens de verificatievergadering wordt de schuldenlijst door de rechtbank vastgesteld. Schuldeisers kunnen hierna in uw schuldsanering hun vordering niet meer indienen. U moet bij de verificatievergadering aanwezig zijn. Indien de verificatievergadering pro forma wordt gehouden, dan hoeft u hier niet bij aanwezig te zijn.

terug naar boven

16. Mijn schuldsanering is beëindigd hoelang blijft de BKR registratie staan?

Wanneer de schulden voltooid zijn door afbetaling, akkoord of het verlenen van een schone lei, wordt er een einddatum vermeld bij uw registratie. Vanaf deze datum blijft de registratie nog vijf jaar staan. Hierna verdwijnt de registratie automatisch. De bewindvoerder heeft hier geen zeggenschap over.
Bron: www.wsnp.rvr.org

terug naar boven

17. Hoe en wanneer kan ik contact opnemen met mijn bewindvoerder?

Tijdens de telefonische spreekuren kunt u telefonisch contact opnemen met de bewindvoerder. De telefonische spreekuren zijn maandag 9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Buiten deze tijden is uw bewindvoerder telefonisch niet bereikbaar. U kunt uw bewindvoerder ook een email sturen of schriftelijk raadplegen.
Telefoonnummer: 075-6810080
Adres: Postbus 1350, 1500 AJ Zaandam
E-mailadres mw. J. van Koert: jvankoert@kostercs.nl
E-mailadres mr. J.C. de Dood: jcdedood@kostercs.nl

terug naar boven

18. Mijn vraag staat hier niet bij, waar kan ik meer informatie vinden?

Tijdens het huisbezoek heeft u enkele folders van uw bewindvoerder ontvangen, hier staat informatie in over uw schuldsanering. Tevens kan er informatie gevonden worden op de website van Raad van Rechtsbijstand 's Hertogenbosch en Bureau WSNP (www.wsnp.rvr.org).
Tijdens de telefonische spreekuren kunt u telefonisch contact opnemen met de bewindvoerder. De telefonische spreekuren zijn maandag van 9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Buiten deze tijden is uw bewindvoerder telefonisch niet bereikbaar. U kunt uw bewindvoerder ook een email sturen of schriftelijk raadplegen.
Telefoonnummer: 075-6810080
Adres: Postbus 1350, 1500 AJ Zaandam
E-mailadres mw. J. van Koert: jvankoert@kostercs.nl
E-mailadres mr. J.C. de Dood: jcdedood@kostercs.nl

terug naar boven